ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2013-12-10 2013-12-18 11:00:00 Dostawa oprogramowania komputerowego (znak sprawy: 1aP/AP/2013) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 811.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - OPZ (PDF, 384.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (plik DOCX) (DOCX, 280.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (PDF, 424.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy (PDF, 432.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (plik DOCX) (DOCX, 281.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (PDF, 407.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie (plik DOCX) (DOCX, 280.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie (PDF, 409.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - informacja (plik DOCX) (DOCX, 280.8 KiB)
 • Załączniki nr 6 - informacja (PDF, 453.5 KiB)
 • Informacja o wyborzej najkorzystniejszyj oferty (PDF, 2.4 MiB)
2 2013-11-28 2013-12-06 11:00:00 Dostawa oprogramowania komputerowego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - OPZ (PDF, 274.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (PDF, 293.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy (PDF, 327.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (PDF, 270.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie (PDF, 269.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - informacja (PDF, 291.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (plik DOCX) (DOCX, 280.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (plik DOCX) (DOCX, 280.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie (plik DOCX) (DOCX, 281 KiB)
 • Załącznik nr 6 - informacja (plik DOCX) (DOCX, 281.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (skan pisma) (JPG, 492 KiB)
3 2010-08-06 --- Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 61.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.2 KiB)
4 2010-07-13 2010-07-28 11:00:00 Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 50.5 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 242.8 KiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - Kosztorysy ofertowe (do pobrania w PDF) (PDF, 36.5 KiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany - cz.1 (do pobrania w PDF) (PDF, 8 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany - cz.2 (do pobrania w PDF) (PDF, 119.7 KiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany - cz.3 (do pobrania w PDF) (PDF, 4.9 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany - cz.4 (do pobrania w PDF) (PDF, 75.4 KiB)
 • Zał. nr 12 do SIWZ - STWiOR (do pobrania w PDF) (PDF, 180.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (do pobrania w PDF) (PDF, 30.2 KiB)
5 2010-06-25 2010-07-12 11:00:00 Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 55.8 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 241.7 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ - Kosztorysy ofertowe (do pobrania w PDF) (PDF, 36.5 KiB)
 • Załacznik Nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany (do pobrania w RAR) (RAR, 11.7 MiB)
 • Załącznik Nr 12 do SIWZ - STWiOR (do pobrania w PDF) (PDF, 180.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (do pobrania w PDF) (PDF, 30.4 KiB)
6 2010-06-17 2010-07-05 11:00:00 Wymiana stolarki okiennej w Sali Logistyki w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 55.7 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 251.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ-Projekt budowlano-wykonawczy ( do pobrania w PDF) (PDF, 70.5 KiB)
 • Załącznik Nr 12- STWiOR ( do pobrania w PDF) (PDF, 68.4 KiB)
 • Załącznik Nr 13-zestawienie stolarki ( do pobrania w PDF) (PDF, 93.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 25.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 33.5 KiB)
7 2009-05-20 --- Remont sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 71 KiB)
 • SIWZ (DOC, 211.5 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 230.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (DOC, 171.5 KiB)
 • Zał.1 - Projekt budowlany - cz. 1 (PDF, 189.8 KiB)
 • Zał.2 - Projekt budowlany - cz. 2 (PDF, 562.6 KiB)
 • Zał.3 - Projekt budowlany - oświadczenie (PDF, 495.1 KiB)
 • Zał.4 - Oferta (DOC, 46.5 KiB)
 • Zał.5 - Oświadczenie (DOC, 35.5 KiB)
 • Zał.6 - Doświadczenie (DOC, 40 KiB)
 • Zał.7 - Wykaz osób i podmiotów (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał.8 - Umowa o roboty budowlane (DOC, 97.5 KiB)
8 2007-07-26 --- Roboty budowlane - remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki (PDF, 260.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 768.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 5.7 MiB)
 • Przedmiar robót - damskie (PDF, 843.1 KiB)
 • Przedmiar robót - męskie (PDF, 804.9 KiB)
 • Przedmiar robót - nauczyciele (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 70.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.4 KiB)
9 2006-10-17 --- Dostawa bonów - talonów towarowych na potrzeby Zespół Szkół Ekonomicznych. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 55 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 107.4 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (PDF, 54.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (PDF, 39 KiB)
 • Umowa - projekt (PDF, 72.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 46.5 KiB)
10 2006-10-07 --- Remont dachów Internatu przy ul. Drzewnej 13, Zespołu Szkól Ekonmicznych w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót (PDF, 45.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 531.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (PDF, 54.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (PDF, 40.3 KiB)
 • Umowa - projekt (PDF, 90 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 7.2 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 2.8 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 49.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu