ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01092019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01092019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informatyk

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: Nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-09-10

Ogłoszono dnia: 2019-09-10 14:20:46 przez Małgorzata Żelechowska

Termin składania dokumentów: 2019-09-24 15:00:00

Nr ogłoszenia: 01092019

Zlecający: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 4. wykształcenie i staż pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936 z późn.zm.)
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 2. samodzielność,
 3. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 4. rzetelność, terminowość i sumienność
 5. dobra organizacja pracy
 6. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków
 7. wysoka kultura osobista

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Administrowanie systemami informatycznymi.
 2. Przestrzeganie przepisów, procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych.
 3. Instruktaż, szkolenie i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń komputerowych.
 4. Opieka i nadzór nad sprzętem  komputerowym.
 5. Diagnostyka i naprawa w przypadku awarii sprzętu komputerowego.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemie  informatycznym.
 7. Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.
 8. Utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń komputerowych oraz oprogramowania komputerowego.
 9. Bieżąca pomoc przy problemach pracowników pracujących na sprzęcie komputerowym.
 10. Nadzór nad realizacją napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez zewnętrzne serwisy.
 11. Archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych.
 12. Prowadzenie kontroli antywirusowej.
 13. Inne zadania zlecone przez dyrektora

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, określonych w pkt. I. 4.).
 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 7. Oświadczenie o niekaralności (aktualne zaświadczenie o niekaralności po zatrudnieniu).
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-24 15:00:00
b. Sposób:
 • w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie „Nabór na informatyka
c. Miejsce:
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”  w Zielonej Górze
 • ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra
 • sekretariat szkoły (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:  telefon (068) 4544550, 4544556 email: m.zelechowska@ekonomik.zgora.pl
 2. Aplikacje, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze (www.zsek.bipzielonagora.pl)
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, które odbędzie się najpóźniej do dnia 26 września  2019 r.Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze ul. Długa 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej CKZiU nr 3 „Ekonomik” (www.zsek.bipzielonagora.pl).
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Żelechowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-10 14:20:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Żelechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-10 14:20:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Żelechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11 12:54:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony